Kontaktuppgifter

Skebäcks Varfsförening

 

-Har du frågor kring uppläggningsplats, skjul eller hamnområdet på land i

övrigt - kontakta Varvschef.

-Har du frågor kring båtplats, kontakta Hamnchef.

-Har du frågor gällande fakturor, medlemsavgifter eller ekonomi etc. - kontakta

Ordförande.

-Har du organisatoriska frågor eller klagomål - skicka meddelande till Ordförande.

 

 

Kontakta hamnchef

0703695577

© 2018 Adam Brattström och Nils Johansson

Sök