Kontaktuppgifter

Skebäcks Varfsförening

 

Ordf. Erik Krook

-Har du frågor kring båtplats, uppläggningsplats, taggar, skjul eller hamnområdet i

övrigt - kontakta Gunnar Andersson.

-Har du frågor gällande fakturor, medlemsavgifter eller ekonomi etc. - kontakta

till Gunnar Andersson.

-Har du organisatoriska frågor eller klagomål - skicka meddelande till Ordförande.

 

-Kontakta hamnchef 0703695577

 

Kontakta hamnchef

0703695577

© 2018 Adam Brattström och Nils Johansson

Sök