Skebäcks Varfsförening

 

Ordf. Erik Krook

-Har du frågor kring båtplats, uppläggningsplats, taggar, skjul eller hamnområdet i

övrigt - kontakta Gunnar Andersson.

-Har du frågor gällande fakturor, medlemsavgifter eller ekonomi etc. - kontakta

till Gunnar Andersson.

-Har du organisatoriska frågor eller klagomål - skicka meddelande till Ordförande.

 

-Kontakta hamnchef 0703695577

 

Styrelsen

Ordförande

Erik Krook

 

Sekreterare

Jan Johansson

 

Kassör

 

 

 

 

 

Ledamöter 

 

 

 

Björn Stensson

 

 

Gunnar Andersson

 

 

Håkan Karlsson

 

 

Ulf Olsson

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

Georg Preibe

 

 

Gustav Sjöberg

 

 

 

 

Miljöansvarig

 

 

 

Per Eriksson

 

 

 

 

Kontakta hamnchef

0703695577

© 2018 Adam Brattström och Nils Johansson

Sök