Styrelsen

Ordförande

Erik Krook

 

Sekreterare

Jan Johansson

 

Kassör

 

 

 

 

 

Ledamöter 

 

 

 

 

 

 

Björn Stensson

 

 

Gunnar Andersson

 

 

Håkan Karlsson

 

 

Ulf Olsson

 

Suppleanter

 

 

 

Georg Preibe

 

 

Gustav Sjöberg

 

 

 

 

Miljöansvarig

 

 

 

Per Eriksson

 

 

 

 

 

 Kontakta hamnchef 0703695577

Kontakta hamnchef

0703695577

© 2018 Adam Brattström och Nils Johansson

Sök