Ansökan om båtplats

För närvarande är det lång kö för båtplatser. (2019-05-08)

Båtplatsen ska gälla för båt enligt följande:

Storlek på bryggplats (antal meter)

Sökande:

Faktureringsadress:

Bostadsadress:
(Ifylls endast om den inte är samma som faktureringsadressen)

Ev. meddelande till SVF

För denna båtplats gäller Skebäcks Varfsförenings (SVF) allmänna ordningsregler samt av SVFs fastställda taxor. SVF upprättar kölistan enligt uppgifterna ovan. Turordningen bestäms av det datum som ansökan kommit in till SVF. Om ändringar lämnas in till SVF som rör båtens storlek, som i sin tur påverkar båtplatsens storlek, blir ändringsdagens datum den nya turordningen.

Jag godkänner att SVF får behandla mina personuppgifter.

Please prove you are human by selecting the Key.