Information om kamerabevakning, vaktbolag samt öppettider för besök på varvsplan. (Gäller fr.o.m 17 juni 2020)

Kamerabevakning på varvsområdet i småbåtshamnen.
P.g.a. problem med stölder så kamerabevakar Skebäcks Varfsförening via Avarn Security båtuppställningsområdet (varvsplan) för att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt förenkla utredning därav.

Tydlig skyltning om kamerabevakning inkl. telefonnummer till Avarn Security finns runt hela området. Kontaktuppgifter till Skebäcks Varfsförening finns vid infartsvägarna samt på föreningens hemsida.

Bevakningen följer reglerna i Kamerabevakningslagen SFS 2018:1200, Dataskyddsförordningen SFS 2018:218 samt GDPR (General Data Protection Regulation).

Intresseavvägning har gjorts och skyddet av föreningens och medlemmarnas egendom överväger det intrång i människors personliga integritet som kamerabevakningen innebär.

Informationen hanteras och skyddas av Avarn Security (f.d. Nokas Security) som också säkerställer nödvändiga åtgärder om något inträffar. För alla som hanterar insamlad information gäller tystnadsplikt, förutom i brottsutredande syfte. Data sparas endast temporärt och raderas kontinuerligt efter 28 dagar. Tidsbunden förlängning görs vid eventuell brottsutredning, data raderas dock alltid efter att myndighet har fått en kopia.

Vid frågor kring insamlad data kontakta dataskyddsombud hos Skebäcks Varfsförening via info@varfsforeningen.se. Ange ”Dataskyddsombud” som innehåll för mailet.

Rondering av väktare vid bryggplatser/varvsområdet i småbåtshamnen.
Väktare från Avarn Security (f.d. Nokas Security) utför rondering på Varfsföreningens uppdrag, vid förfrågan från väktare vänligen uppvisa ID.

Varvsområdets öppettider är 7 – 23.
Att kvarhålla sig på båtuppställningsområdet (varvsplan) dvs innanför grindarna nattetid (när området är stängt för besökare) kan innebära att eventuell utryckningskostnad från vaktbolaget debiteras medlemmen.

Vid pågående brott ring 112.

(17 juni 2020)