Medlemsdokument

Årsmötesprotokoll:
2020, 12 maj
2019, 26 april

Höstmötesprotokoll:
2020 (kommer att läggas upp inom kort)
2019, 21 oktober

Medlemsbrev
Juni 2019
November 2019

Checklista
”Egenkontroll av fritidsbåt” med förklaringar, framtagen av Sjösäkerhetskommittén i Svenska Båtunionen.

Krav på kärror och vagnar
Här kan du läsa SVFs krav på kärror och vagnar.

Faktureringsrutiner
SVF kommer framöver (fr.o.m. jan/20) att fakturera alla medlemmar via företaget Billecta. Billecta har en upparbetad tjänst för fakturering och kravhantering som idag nyttjas av cirka 75 andra båtklubbar inom Svenska Båtunionen (där SVF också är medlemmar). Tjänsten finns integrerad i medlemssystemet Bas som är ett webbaserat IT- system som förenklar det administrativa arbetet för båtklubbar som är en del av Svenska Båtunionen. Kontakta SVF vid frågor.

Viktig information från SVFs styrelse:

Med anledning av att föreningen under lång tid har haft problem med obetalda avgifter som medlemsavgifter, avgift för båtplats på varvsplanen, bryggplats etc och att arbetet med att driva in obetalda fakturor från medlemmar tar orimligt mycket tid av styrelsens arbete så har styrelsen sett över rutinerna för arbetet med detta.

Det är också osolidariskt mot föreningens övriga medlemmar som sköter betalningar korrekt att inte betala sin avgift. I styrelsens uppdrag ingår att arbeta för att medlemmars rätt- och skyldigheter följs.

SVFs styrelse vill därför göra följande förtydligande angående arbetsrutinerna med obetalda avgifter:

För att vara medlem i SVF så måste Du betala medlemsavgift samt avgifter för eventuella andra tjänster som Du har beställt av föreningen.

Den som inte betalar sin faktura, enligt gällande betaldag, kommer först att få en fakturapåminnelse och om betalning fortfarande uteblir ett krav från Inkasso. Representant från SVFs styrelse försöker också att ta kontakt via telefon. För att kontaktvägar ska fungera är det viktigt att hålla sina kontaktuppgifter aktuella i SVFs medlemsregister BAS. https://bas.batunionen.se

Om inte avgifter betalas i tid, trots påminnelser, har SVFs styrelse mandat med utgångspunkt från föreningens stadgar (paragraf 4) att utesluta person ur föreningen. Utesluten medlem äger rätt att överklaga beslutet till medlemsmöte.

// SVFs styrelse 2020-04-23