Medlemsdokument

Medlemsbrev
Juni 2019
November 2019

Checklista
”Egenkontroll av fritidsbåt” med förklaringar, framtagen av Sjösäkerhetskommittén i Svenska Båtunionen

Faktureringsrutiner
SVF kommer framöver (fr.o.m. jan/20) att fakturera alla medlemmar via företaget Billecta. Billecta har en upparbetad tjänst för fakturering och kravhantering som idag nyttjas av cirka 75 andra båtklubbar inom Svenska Båtunionen (där SVF också är medlemmar). Tjänsten finns integrerad i medlemssystemet Bas som är ett webbaserat IT- system som förenklar det administrativa arbetet för båtklubbar som är en del av Svenska Båtunionen. Kontakta SVF vid frågor.