Ekebo

2021 fick SVF en fastighet med tillhörande tomt och båtbrygga i gåva av Örebro Båtklubb. Ekebo är beläget i Norra Ässundet, mellan Hemfjärden och Mellanfjärden i Västra Hjälmaren. OBS! I nuläget går det inte att besöka Ekebo sjövägen eftersom farleden in till bryggan behöver muddras. Mer information kommer!