Ekebo

2021 fick SVF en fastighet med tillhörande tomt och båtbrygga i gåva av Örebro Båtklubb.

Ekebo är beläget i Norra Ässundet, mellan Hemfjärden och Mellanfjärden i Västra Hjälmaren.

Hamnen kan nu besökas av motorbåtar i den storlek som finns i hamnbassängen i Småbåtshamnen Örebro.

Fastighetsarbeten pågår (säsongen 2022) så beträd ej mark utanför avspärrningar.

Maxfart i anläggningen är 2 knop.