Kontakt

Hamnchef
Rolf Nordenberg, 070-369 55 77, mejl info@varfsforeningen.se
Hamnchefen ansvarar bland annat för uthyrning av båtplatser i hamnbassängen samt SVFs medlemsregister i BAS.

Varvschef
Gunnar Andersson
Varvschefen ansvarar bland annat för uthyrning av båtplatser på varvsplan samt att det är ordning och reda på varvsplan och att SVFs medlemmar följer föreningens allmänna ordningsregler, stadgar och miljöplan när det gäller båtplatser och skjul på varvsplan.

Lyftchef
Rolf Nordenberg
Lyftchefen ansvarar för sjösättning/upptag av båtar via kranen i hamnen. Information och bokning.

Styrelsen 2019

Ordförande:
Erik Krook, ordförande: mejl info@varfsforeningen.se

Vice ordförande:
Ulrika Å Jondelius (kontakta admin: hemsida och facebook)

Sekreterare:
Petronella Ekström

Kassör:
Anders Brandén

Miljöfrågor:
Lars Johansson

Ledamöter:
Bo Sandberg
Andreas Tengberg
Jan Johansson
Rolf Nordenberg, Rolf är även Lyftchef och Hamnchef.

Suppleant:
Gunnar Andersson, Gunnar är även Varvschef.

Har du frågor om din faktura från SVF
Mejla till info@varfsforeningen.se

SVF kommer framöver (fr.o.m. jan/20) att fakturera alla medlemmar via företaget Billecta. Billecta har en upparbetad tjänst för fakturering och kravhantering som idag nyttjas av cirka 75 andra båtklubbar inom Svenska Båtunionen (där SVF också är medlemmar). Tjänsten finns integrerad i medlemssystemet Bas som är ett webbaserat IT- system som förenklar det administrativa arbetet för båtklubbar som är en del av Svenska Båtunionen.
(Om du inte har fått någon faktura från Billecta via mejl – kontrollera om fakturan har hamnat i din mapp för ”skräppost”)

Address
Skebäcks Varfsförening
Båtsmansgatan 28
702 15 Örebro

Org.nr.
802 421-9803

Bankgiro
330-2544

Swish
1231058627

Har du en fråga?


Jag godkänner att SVF får behandla mina personuppgifter.

Please prove you are human by selecting the House.