Kontakt

Hamnchef
Rolf Nordenberg, 070-369 55 77, mejl info@varfsforeningen.se
Hamnchefen ansvarar bland annat för uthyrning av båtplatser i hamnbassängen.

Intendent
Janne Johansson
Intendenten ansvarar bland annat för föreningens hamnkommitté.

Kommitté och grupper (fr.o.m. våren 2023)
– Hamnkommitté: Janne Johansson, intendent
– Skjul-/fastighetsgrupp: Magnus Johansson, ansvarig
– Ekebogruppen: Ove Björklund, gruppledare
– Jubileumsfestkommitté: Mikael Friman, L-G Johansson, Eva Aremalm

Hamnkommittén
Föreningstelefon: 0760-24 90 50, mejl info@varfsforeningen.se
Hamnkommittén ansvarar bland annat för uthyrning av båtplatser på varvsplan samt att det är ordning och reda på varvsplan och att SVFs medlemmar följer föreningens allmänna ordningsregler, stadgar och miljöplan när det gäller båtplatser och skjul på varvsplan.

Lyftchef
Rolf Nordenberg, 070-369 55 77, mejl info@varfsforeningen.se
Lyftchefen ansvarar för sjösättning/upptag av båtar via kranen i hamnen. Information och bokning.

Styrelsen 2023/2024

Ordförande:
Mikael Friman: mejl info@varfsforeningen.se

Vice ordförande:
Jan Murman

Sekreterare:
Janne Johansson

Kassör:
Anders Brandén, 070-349 60 27

Miljöfrågor:
Ove Björklund

Ledamöter:
Magnus Johansson
Patrick Dahlberg
Jan Murman
Rolf Nordenberg, Rolf är även Lyftchef och Hamnchef.
Björn Sjövall
Ove Flodin

Suppleanter:
Klas Hallgren
Bo-Lennart Olsson

Har du frågor om din faktura från SVF
Ring SVFs kassör eller mejla till info@varfsforeningen.se

SVF kommer framöver (fr.o.m. jan/20) att fakturera alla medlemmar via företaget Billecta. Billecta har en upparbetad tjänst för fakturering och kravhantering som idag nyttjas av cirka 75 andra båtklubbar/föreningar inom Svenska Båtunionen (där SVF också är medlemmar). Tjänsten finns integrerad i medlemssystemet Bas som är ett webbaserat IT- system som förenklar det administrativa arbetet för båtklubbar/föreningar som är en del av Svenska Båtunionen.

Faktureringsrutiner (uppdaterat 2021-07-08): Faktura för medlemsavgift får du i början av januari varje år. Hamnplatser inkl. bryggel (för de som önskat el) faktureras under januari/februari. Vid frågor mejla till info@varfsforeningen.se.

(Om du inte har fått någon faktura från Billecta via mejl – kontrollera om fakturan har hamnat i din mapp för ”skräppost”. Om du inte har en e-postadress så skickas fakturan via vanlig post.)

Leverantörsfakturor
Fakturor skickas till:
Skebäcks Varfsförening, Båtsmansgatan 28, 702 15 Örebro alternativt via mejl: info@varfsforeningen.se

Dataskyddsombud
Vid frågor kring insamlad data kontakta dataskyddsombud hos Skebäcks Varfsförening via info@varfsforeningen.se. Ange ”Dataskyddsombud” som innehåll för mailet.

Hemsidan och Facebook
Kontakta admin

Adress
Skebäcks Varfsförening
Båtsmansgatan 28
702 15 Örebro

Org.nr.
802 421-9803

Bankgiro
330-2544

Swish
1231058627

Har du en fråga?


Jag godkänner att SVF får behandla mina personuppgifter.

Please prove you are human by selecting the Key.