Dataskyddsförordningen (GDPR)

För att kunna hantera din medlemsavgift och ditt medlemskap i Skebäcks Varfsförening, SVF behöver vi lagra dina personuppgifter. Det sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) (EU 2016/679). SVF kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till företag och/eller organisationer utanför vår egen krets/verksamhet.*

Laglig grund: Fullgörande av medlemskapet i enlighet med stadgarna. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt stadgarna. Om uppgifterna inte lämnas kan vi ej fullgöra våra åtaganden.

Vad är personuppgifter: Med personuppgifter menas information som kan härledas till en identifierad eller identifierbar fysisk person, till exempel namn, e-postadress och personnummer.

När du registrerar dig som medlem, sparar vi, SVF, de uppgifter som du lämnar om dig själv.

När du godkänner medlemsvillkoren så samtycker du till: Uppgifter sparas och behandlas i SVFs IT-system. Dina uppgifter sparas i syfte att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, för identifikation samt för att kunna kontakta dig och sända ut information. De uppgifter som kommer att behandlas är sådana uppgifter som du lämnar till oss genom att använda formulär via hemsidan eller via post/mejl, så som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Viktigt att veta är att vi alltid vidtar lämpliga åtgärder och beaktar gällande regelverk för det fall att de personuppgifter vi hanterar behöver lämnas till utomstående. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

E-post: Vi hanterar även personuppgifter då någon kontaktar oss per e-post och vi har rutiner för att rensa bland de personuppgifter som vi hanterar i sammanhanget.

Sociala medier: Vi hanterar också personuppgifter då någon kontaktar oss via våra sociala medier (Facebook). Alla personuppgifter som lämnas på våra sociala medier kan läsa, inhämtas och användas av andra användare. Det har vi ingen kontroll över. Vi tar därför inget ansvar för personuppgifter som användare lämnar i våra sociala medier. Men, om någon ställer en personlig fråga via sociala medier, döljer vi frågan för tredje part och hänvisar personen som ställer frågan till vår e-postadress, info@varfsforeningen.se. Mer information om sociala medier finns på Datainspektionens hemsida.

Hemsida: Viktigt att veta är också att på den här webbplatsen finns det länkar till och från andra webbplatser som inte omfattas av den här personuppgiftspolicyn. Du bör ta del av del av dessa webbplatsers personuppgifts-/integritetspolicy innan du lämnar dina personuppgifter till dem.

Om kakor (cookies) på www.varfsforeningen.se: De som använder en webbplats ska enligt lag får information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem. En kaka är en liten textfil med information som sparas på besökarens dator när denne besöker webbplatsen. Textfilen används bland annat för att underlätta besökarens användning av webbplatsen. På SVFs webbplats använder vi så kallade sessionskakor. När du besöker www.varfsforeningen.se skickas en sessionskaka mellan din dator och vår webbserver för att underlätta navigering på webbplatsen. När du avslutat besöket försvinner kakan. SVF kan använda tredjepartcookies för analys av användning av webbplatsen via Google Analytics. Tredjepartcookies används också av sociala medier som Facebook. Genom att besöka www.varfsforeningen.se accepterar du att vi använder kakor. (Om du inte vill tillåta lagring av kakor på din dator kan du stänga av den möjligheten i din webbläsares säkerhetsinställningar. Då lagras inga kakor på din dator. Du kan också göra en inställning som varnar varje gång en kaka dyker upp och avgöra från fall till fall om du vill tillåta den eller inte.) Läs mer om kakor här: Post- och telestyrelsen

Samtycke via SVFs hemsida www.varfsforeningen.se: Genom att klicka på knappen ”Jag godkänner att SVF får lagra och använda mina personuppgifter” (finns på sidor med formulär i samband med exempelvis registrering) samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den nyss beskrivits. Du har rätt att kostnadsfritt och en gång per år, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig samt hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig, samt återkalla ditt samtycke helt eller delvis.

* Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag/verksamhet som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag/verksamhet som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det kan exempelvis vara företag som hjälper oss med bokföring/fakturering, utskick (distribution), IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar) samt revisorer som granskar bokslut och ekonomi.

Vissa företag/verksamheter är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget/verksamhet är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget/verksamhet ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga kan exempelvis vara Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).