Sjösättning och upptag

Bokning görs via din medlemssida i BAS, via länken nedan.
Endast medlemmar som har betalat sina räkningar kan boka denna tjänst.

https://bas.batunionen.se/

Ej medlemmar vänligen kontakta lyftchef för att boka tid.

Vid ev. avbokning av bekräftad tid vänligen kontakta lyftchef snarast möjligt.

Sjösättning och upptag av båt

Sjösättning/upptag av båt kostar 400 kr (ej medlem 1500 kr fr.o.m säsongen 2020) vid klubbens speciella ”lyftar-dagar” vilket vi brukar anordna vid tre till fyra tillfällen på våren och hösten.

Lyftardagar våren 2024: 20 april, 4 maj, 25 maj. Alla som ska lägga i sin båt under dagen träffas klockan 09.00 i småbåtshamnen. Sedan hjälper alla till vid iläggning tills samtliga båtar är i vattnet.

Lyftardagar hösten 2024: Återkommer senare med datum. Samling kl 09.00 vid hamnkontoret. Vi påminner dig om att du deltar hela dagen och att dina saker är i ordning samt att du även är med och kopplar vagn och liknande. Båten måste vara försäkrad.

Skebäcks Varfsförening erbjuder lyft med hjälp av vår pelarkran, den lyfter upp till 5 ton, vi kan även sjösätta/ta upp via ramp med traktor.

Minst fyra båtar måste vara bokade på samma datum för att sjösättning/upptag  ska genomföras.

  • Fendrar och tampar att förtöja ska finnas.
  • Kom i god tid, alla förväntas vara med och hjälpa till under hela passet.
  • Giltigt försäkringsbesked måste medtagas.
  • Se till att din vagn är i ordning och att alla däcken är pumpade.
  • Glöm ej bottenplugg! 
  • Här kan du läsa SVFs krav på kärror och vagnar.

Mastkran

Mastkransplatsen används till sjösättning och upptagningsarbeten.
Vid mastkranen får ingen båt förtöjas utan att besättning finns närvarande. Vid frågor, kontakta lyftchefen.

Vinteruppställning hos SVF

Vinterförvaring erbjuds SVFs medlemmar.  Reglerna för denna uppställning regleras i de allmänna ordningsreglerna och under miljörubriken.

Båtägare som önskar vinterförvara sina båtar på SVFs arrenderade mark skall i god tid meddela SVF detta.

Priser

Medlem Ej medlem
Sjösättning av båt 400 kr 1500 kr
Upptag av båt 400 kr 1500 kr
Elabonnemangsavgift brygga/skjul 550 kr
Nyckel (depositionsavgift)
(Nyckel går till person-ingång i griden vid Hamnkontoret samt till SVFs toalett (utanför varvsområdet intill Örebro Hamnkrog)
300 kr
Priser för båtplatser se länk nedan:
Bryggpriser och uppställningsplatser
Pris för medlemskap se länk nedan:
Medlem i SVF

Priser antagna vid årsmötet 16 april 2019.