Sjösättning och upptag

Sjösättning och upptag av er båt

Sjösättning/upptag av båt kostar 400 kr (ej medlem 1100 kr dvs medlemsavgift 700 kr + 400 kr) vid klubbens speciella ”lyftar-dagar” vilket vi brukar anordna vid tre till fyra tillfällen på våren och hösten.

Skebäcks Varfsförening erbjuder lyft med hjälp av våran pelarkran, den lyfter upp till 5 ton, vi kan även sjösätta via ramp med traktor.

Beställning av lyft görs via formulär på hemsidan alternativt manuellt via en lista som finns vid hamnkontoret (du ser hamnkontoret när du går in på båtuppställningsområdet, precis innanför bommen). Minst fyra båtar måste vara bokade på samma datum för att sjösättning/upptag  ska genomföras.

  • Båt ska vara försäkrad.
  • Fendrar och tampar att förtöja ska finnas.
  • Båtvagnen ska vara fungerande och däcken pumpade.

På- eller avmastning

På hösten är mastkranen låst, medan den på våren är öppen. För bokning av mastkranen, kontakta lyftchefen.

Vinteruppställning hos SVF

Vinterförvaring erbjuds SVFs medlemmar.  Reglerna för denna uppställning regleras i de allmänna ordningsreglerna och under miljörubriken.

Båtägare som önskar vinterförvara sina båtar på SVFs arrenderade mark skall i god tid meddela SVF detta.

Priser 2019

Medlem Ej medlem
Sjösättning av båt 400 kr 1100 kr
Upptag av båt 400 kr 1100 kr
Elabonnemangsavgift brygga/skjul 550 kr
Nyckel (depositionsavgift) 200 kr
Priser för båtplatser se länk nedan:
Bryggpriser och uppställningsplatser
Pris för medlemskap se länk nedan:
Medlem i SVF

Priser antagna vid årsmötet 16 april 2019.