Sjösättning och upptag

Sjösättning och upptag av båt

Sjösättning/upptag av båt kostar 400 kr (ej medlem 1500 kr fr.o.m säsongen 2020) vid klubbens speciella ”lyftar-dagar” vilket vi brukar anordna vid tre till fyra tillfällen på våren och hösten.

Lyftardagar våren 2021: Återkommer med datum. Alla som ska lägga i sin båt under dagen träffas klockan 09.00 i småbåtshamnen. Sedan hjälper alla till vid iläggning tills samtliga båtar är i vattnet.

Lyftardagar hösten 2021: Återkommer med datum. Samling kl 9.00. Vi hjälps åt till alla båtar är upptagna.

Skebäcks Varfsförening erbjuder lyft med hjälp av vår pelarkran, den lyfter upp till 5 ton, vi kan även sjösätta/ta upp via ramp med traktor.

Beställning av lyft görs via formulär på hemsidan alternativt manuellt via en lista som finns vid hamnkontoret (du ser hamnkontoret när du går in på båtuppställningsområdet, precis innanför bommen). Minst fyra båtar måste vara bokade på samma datum för att sjösättning/upptag  ska genomföras.

Mastkran

Mastkransplatsen används till sjösättning och upptagningsarbeten.
Vid mastkranen får ingen båt förtöjas utan att besättning finns närvarande. Vid frågor, kontakta lyftchefen.

Vinteruppställning hos SVF

Vinterförvaring erbjuds SVFs medlemmar.  Reglerna för denna uppställning regleras i de allmänna ordningsreglerna och under miljörubriken.

Båtägare som önskar vinterförvara sina båtar på SVFs arrenderade mark skall i god tid meddela SVF detta.

Priser

Medlem Ej medlem
Sjösättning av båt 400 kr 1100 kr
Upptag av båt 400 kr 1100 kr
Elabonnemangsavgift brygga/skjul 550 kr
Nyckel (depositionsavgift)
(Nyckel går till person-ingång i griden vid Hamnkontoret samt till SVFs toalett (utanför varvsområdet intill Örebro Hamnkrog)
300 kr
Priser för båtplatser se länk nedan:
Bryggpriser och uppställningsplatser
Pris för medlemskap se länk nedan:
Medlem i SVF

Priser antagna vid årsmötet 16 april 2019.