SVF på Facebook

Skebäcks Varfsförening har både en officiell sida på Facebook samt ett medlemsforum.

SVFs officiella sida på Facebook administreras av styrelsen: www.facebook.com/varfsforeningen/

Ett slutet medlemsforum administreras av medlemmar i föreningen. Gruppen heter Skebäcks Varfsförening.