Ansökan om medlemskap i SVF

Ny medlem betalar avgift för ett år direkt vid inträde i föreningen dvs 500 kr.
Medlemskap är bindande, medlemsavgift betalas inte tillbaka om medlem önskar gå ur föreningen.

Viktigt att du först läser SVFs allmänna ordningsregler.

Du ansöker om medlemskap via ett formulär som finns integrerad i medlemssystemet Bas som är ett webbaserat IT-system som förenklar det administrativa arbetet för båtklubbar/föreningar som är en del av Svenska Båtunionen. Här finns en länk till formuläret: Medlemsansökan

OBS! Vi är tacksamma om du kan fylla i ditt mobilnummer enligt följande: Första nollan ersätts med Sveriges landsnummer 46, sedan skriver du alla siffror i följd dvs utan mellanslag och bindestreck. Exempel: 070-369 55 77 skrivs alltså in enligt följande: 46703695577 (Om du skriver in enligt exempel så underlättar du föreningens hantering för att du ska få en personlig kod för att öppna grinden in till varvsplan).

När ditt medlemskap blivit godkänt av föreningens administratör – så kommer du att få ett eget inlogg till SVFs medlemsregister Bas. I Bas ska du sedan uppdatera dina egna uppgifter om du exempelvis byter telefonnummer, mejladress eller båt. Tack för att du hjälper föreningen att hålla dina uppgifter aktuella!

Välkommen som medlem i SVF!

—————————————

Viktig information från SVFs styrelse:

Med anledning av att föreningen under lång tid har haft problem med obetalda avgifter som medlemsavgifter, avgift för båtplats på varvsplanen, bryggplats etc och att arbetet med att driva in obetalda fakturor från medlemmar tar orimligt mycket tid av styrelsens arbete så har styrelsen sett över rutinerna för arbetet med detta.

Det är också osolidariskt mot föreningens övriga medlemmar som sköter betalningar korrekt att inte betala sin avgift. I styrelsens uppdrag ingår att arbeta för att medlemmars rätt- och skyldigheter följs.

SVFs styrelse vill därför göra följande förtydligande angående arbetsrutinerna med obetalda avgifter:

För att vara medlem i SVF så måste Du betala medlemsavgift samt avgifter för eventuella andra tjänster som Du har beställt av föreningen.

Den som inte betalar sin faktura, enligt gällande betaldag, kommer först att få en fakturapåminnelse och om betalning fortfarande uteblir ett krav från Inkasso. Representant från SVFs styrelse försöker också att ta kontakt via telefon. För att kontaktvägar ska fungera är det viktigt att hålla sina kontaktuppgifter aktuella i SVFs medlemsregister BAS. https://bas.batunionen.se

Om inte avgifter betalas i tid, trots påminnelser, har SVFs styrelse mandat med utgångspunkt från föreningens stadgar (paragraf 4) att utesluta person ur föreningen. Utesluten medlem äger rätt att överklaga beslutet till medlemsmöte.

// SVFs styrelse 2020-04-23

Faktureringsrutiner (uppdaterat 2022-12-09): Faktura för medlemsavgift får du i början av januari varje år. Hamnplatser inkl. bryggel (för de som önskat el) faktureras under januari/februari. Platser på varvsplan och skjulplatser faktureras under hösten. Vid frågor mejla till info@varfsforeningen.se.