Hedersmedlem

Hedersmedlem 2020.
Ismo Hartikainen utsågs den 16:e oktober 2020 till hedersmedlem i SVF för sitt stora och mångåriga engagemang i föreningen. Diplom och present överlämnades av SVFs ordförande Fredrik Palmborg.