Båtplats

Ansökan, köregler samt sommar och vinterplatser

SVF är en ideell förening som består av ca 260 hamnplatser samt en varvsplan. För att ansöka om en plats hos föreningen måste du först bli medlem. Därefter kan du ansöka om båtplats.

Köregler för båtplats

Turordningen bestäms av det datum som ansökan om båtplats kommit in till SVF. Om ändringar lämnas in till SVF som rör båtens storlek, som i sin tur påverkar båtplatsens storlek, blir ändringsdagens datum den nya turordningen.

Sommarel

Erbjuds på alla hamnplatser till fast avgift (avgiften är för närvarande 550 kr) under hela sommarsäsongen.

Vinterel

Vi erbjuder vinterel till båtplatser som används under vinterhalvåret, vi har också möjlighet att tillhandahålla el till skjul på varvsområdet. Denna el debiteras per KWh och tillkommande abonnemangsavgift.

El på bryggan och på området

SVF erbjuder el vid bryggan och el på varvsområdet med lite olika förutsättningar. Om du önskar el till din plats så meddela det i din ansökan så administrerar vi det. Priser, se länk.

Priser / i hamnbassängen / säsong

Bryggor
Pris
A, B och C 1-20 735 kr inkl. moms
C 21-36, D 980 kr inkl. moms
E 1187 kr inkl. moms
A-långsides 591 kr/m inkl. moms
Bryggor i ån Pris
Bommar 355 kr/m inkl. moms, mätt c-c mellan bommar
Långsides 12m 2400 kr inkl. moms, 20m 6000 kr inkl. moms

Priser / uppställningsplats

Båtskjul Pris
Eget båtskjul 37,50 kr/m2 inkl. moms, mätt längd x bredd på marken
SVF båtskjul 86 kr/m2 inkl. moms
Uppställningsplats Pris
På varvsplan 37,50 kr/ m2, mätt bredd + 1 meter x längd + 1 meter
Vagnsuppställning 1000 kr/år inkl. moms
Vinterliggare i sjön 1650 kr inkl. moms + el

Priser antagna vid årsmötet 2023.

Priser för sjösättning/upptag, se länk.