Båtplats

Ansökan, köregler samt sommar och vinterplatser

SVF är en ideell förening som består av ca 260 hamnplatser samt en varvsplan. För att ansöka om en plats hos föreningen måste du först bli medlem. Därefter kan du ansöka om båtplats.

Köregler för båtplats

Turordningen bestäms av det datum som ansökan om båtplats kommit in till SVF. Om ändringar lämnas in till SVF som rör båtens storlek, som i sin tur påverkar båtplatsens storlek, blir ändringsdagens datum den nya turordningen.

Sommarel

Erbjuds på alla hamnplatser till fast avgift (avgiften är för närvarande 550 kr) under hela sommarsäsongen.

Vinterel

Vi erbjuder vinterel till båtplatser som används under vinterhalvåret, vi har också möjlighet att tillhandahålla el till skjul på varvsområdet. Denna el debiteras per KWh och tillkommande abonnemangsavgift.

El på bryggan och på området

SVF erbjuder el vid bryggan och el på varvsområdet med lite olika förutsättningar. Om du önskar el till din plats så meddela det i din ansökan så administrerar vi det. Priser, se länk.

Priser / i hamnbassängen / säsong

Bryggor
Pris
A, B och C 1-20 1224 kr inkl moms
C 21-36, D 1634 kr inkl moms
E 1979 kr inkl moms
A-långsides 591 kr/m inkl moms
Bryggor i ån Pris
Bommar 591 kr/m inkl moms, mätt c-c mellan bommar
Långsides 591 kr/m inkl moms, mätt båtlängd + 1 meter

Priser / uppställningsplats

Båtskjul Pris
Eget båtskjul 57,50 kr/m2 inkl moms, mätt längd x bredd på marken
SVF båtskjul 145 kr/m2 inklusive moms
Uppställningsplats Pris
På varvsplan 37,50 kr/ m2, mätt bredd + 1 meter x längd + 1 meter
Vinterliggare i sjön 2750 kr inkl moms + el

Priser antagna vid årsmötet 16 april 2019.

Priser för sjösättning/upptag, se länk.