Dina aktuella medlemsuppgifter

Tack för att du hjälper SVF att hålla medlemsregistret uppdaterat och aktuellt!

Genom att du själv uppdaterar dina medlemsuppgifter sparar föreningen kostnader och tid för administration och ev. porto!

UPPGIFTER SOM FÖRENINGEN BEHÖVER OM DIN BÅT:

Båttyp (välj alternativ)

Motortyp (välj alternativ)

ÖVRIGA UPPGIFTER:

Förarintyg (välj alternativ)

UPPGIFTER OM DIN BÅTPLATS:

UPPGIFTER SOM FÖRENINGEN BEHÖVER OM DIG SOM MEDLEM:
(Läs om hur SVF hanterar dina personuppgifter under menyn GDPR)

Jag önskar faktura och annan information via: (Välj gärna e-post med tanke på föreningens kostnader för porto och administration samt att det är bättre för miljön!)

Faktureringsadress:

Bostadsadress:
(Ifylls endast om den inte är samma som faktureringsadressen)

Ev. meddelande till SVF

Please prove you are human by selecting the Truck.

Jag godkänner att SVF får behandla mina personuppgifter.