Bevakning

• Nokas har fr.o.m 1 aug 2019 tagit över bevakningen av föreningens område i Småbåtshamnen, de kommer även tidvis att använda hund vid ronderingarna.

• Värmekameror uppkopplade mot larmcentral samt högtalare kommer att sättas upp inom båtuppställningsområdet.

• P.g.a. Nokas uppköp av Avarn Security kommer vakter/bilar från Avarn Security till en början att synas på området.

• För tips om misstänkt verksamhet, misstänkta bilar eller personer etc. ring Avarn/Nokas dygnet runt på separat utskickat nummer. (Info skickas ut till SVFs medlemmar via mejl). Detta gäller även tips om när någon planerar att vara kvar sent, ha kräftskiva eller dylikt på området.

• Vänligen uppvisa legitimation vid förfrågan från Nokas/Avarns väktare då de är där för vår skull och de/vi spar tid vid snabb identifiering.

• Vid pågående brott ring 112.