SVF i Björksundet

SVF har tre gästbojar i Björksundet. Föreningen hyr också ett antal gästplatser i Göksholm småbåtshamn (Björksundet) där föreningens medlemmar kan lägga till vid bryggan. Platserna är uppmärkta med föreningens namn.